Begeleiden van transformatieprocessen

Uitgangspunt voor een succesvol transformatieproces is een duidelijke visie en strategie, die door alle medewerkers wordt onderschreven. De “need to change” moet door iedereen gevoeld worden.

Meta-plan
Meta-plan (MP) is een uiterst effectieve methode van vergaderen, waarbij in een relatief korte tijd o.l.v. een moderator actieplannen kunnen worden geformuleerd en vastgesteld, die het transformatieproces ondersteunen.

Kenmerken

Een MP-sessie heeft de volgende kenmerken:

  • een beperkt aantal deelnemers (5-10)
  • behorend tot een managementteam van een organisatie of een bedrijfsonderdeel
  • aangevuld met disciplines die qua competentie niet mogen ontbreken
  • er wordt voornamelijk schriftelijk gecommuniceerd
  • alleen wanneer een idee niet duidelijk is, kan er over gepraat worden, waarbij de schrijver van het idee eventueel een toelichting kan geven
  • commentaren of bezwaren m.b.t. een idee of stelling worden schriftelijk gedaan

Wilt u meer weten vraag dan de White Paper aan