Personeels management en organisatie ontwikkeling

Organisatieontwikkeling, waarom?
Onder druk van de vele veranderingen in de markt, ziet vrijwel elke organisatie zich gedwongen om het roer om te gooien. Soms radicaal, soms slechts op deelgebieden. Een verandering kan alleen plaatsvinden wanneer mensen mee-veranderen en de noodzaak tot veranderen door de hele organisatie wordt gedragen.

Onze wereld kenmerkt zich door dynamiek. Sommige veranderingen zie je aankomen, andere niet. Voor een ondernemer is het zaak om tijdig op ontwikkelingen te reageren. Bijtijds bijsturen en je niet laten verrassen, maar de toekomst in eigen hand nemen, dat is waar het om gaat.
Een ontwikkeling die grote gevolgen voor ondernemers heeft, is die van de veranderende samenstelling van de beroepsbevolking: ontgroening en vergrijzing.
Anders gezegd: hoe kom je in de nabije toekomst aan geschikte medewerkers en hoe houd je de goede mensen vast en zorg je dat ze in de toekomst nog steeds goed functioneren?
‘Last but not least’: Op welke wijze haal ik het beste uit mijn mensen.

Organisaties reageren op deze ontwikkeling door innovatie. Veel aandacht gaat uit naar het vernieuwen en het verbeteren met behulp van techniek. Dat is niet voldoende.
De sleutel voor succesvolle innovatie is gemotiveerd personeel, dat bereid is om zich aan te passen aan de veranderingen.
Dat het succes is gelegen in het ‘innoveren met personeel’ in plaats van ‘innoveren met techniek’ vereist een omslag in denken en doen.

Vaak ziet men tegenslagen als een gevolg van de economische crisis, maar macro gezien is er de laatste jaren nooit een economische crisis geweest.  Wel de noodzaak om constant te veranderen, aan te passen en bij te sturen. En daar ontbreekt het in veel organisaties aan.
Aanpassen kun je alleen met een duidelijke visie als basis. De leergang helpt hierbij.

Wilt u zich met het managementteam of een afdeling (her)bezinnen op de huidige situatie en betekenis geven aan in- en externe ontwikkelingen? Dan kunt u een leergang laten organiseren en begeleiden door De Bongerd VOF en partners. Daarbij verbinden we de eigen verantwoordelijkheid, wensen en mogelijkheden van de individuele deelnemers met de noodzakelijke organisatieontwikkeling

Effectieve organisatieontwikkeling richt zich op de relatie tussen individuele ontwikkeling en de uitdagingen van de organisatie. Essentieel is dat werkwijze en doelstelling op dit snijvlak congruent zijn. Het is zaak om mensen in het verandertraject reeds uit te nodigen en te stimuleren om gewenst gedrag te tonen, bijvoorbeeld als het gaat om eigenaarschap. De Bongerd VOF fungeert daarbij als kritische sparringpartner, een moderator, die juist dat facet van verandering stimuleert. We zijn faciliterend, opbouwend én kritisch, maar nemen nimmer over.

Wilt u een oriënterend gesprek?