Personeelsgids online

Bij veel bedrijven bestaat de “Personeelsgids” uit losse documenten, die al jaren niet meer zijn bijgehouden en al helemaal niet zijn afgestemd op de laatste wijzigingen op het gebied van o.a. arbeidsrecht, onkostenvergoedingen en de pensioenregeling. De oorzaak is tweeledig: u komt er niet aan toe en de steeds veranderende wetgeving is ook nog eens ingewikkeld. Zeg maar: voorbehouden aan professionals.

Wilt u een Personeelsgids die altijd up-to-date is?

Quick scan Personeelsgids
‘Quick scan’ (dus een eerste onderzoek) naar mogelijke verbeteringen en aanvullingen van het bestaande huisreglement.

Wat stellen we voor:

1. Wij doen een kort onderzoek naar de Personeelsgids of “huisreglement” en beoordelen of en op welke punten mogelijk verbetering gewenst is
2. Beoordelen of het verstandig is om een standaard Personeelsgids (eventueel Online) in te voeren en deze vervolgens op maat te maken
3. Beoordelen of uw arbeidsvoorwaarden/salarisstructuur verbetering behoeft en een voorstel doen
4. Kan flexibel belonen worden ingevoerd? Welke (fiscale) voordelen voor werknemers en werkgever zijn er dan?
5. De pensioenregeling beoordelen op redelijkheid en kosten/rendement (woekerpolis?)
6. Eventuele introductie van een nieuw arbeidsvoorwaardenmodel

De kosten van de complete quick scan zijn € 1.900,00 excl. BTW

Na een onderzoek op al deze punten zullen wij de eventuele noodzakelijke aanpassingen aangeven en de kosten per onderdeel.

Meer details weten? Vraag dan de White Paper aan.