Netwerkorganisatie

De Bongerd VOF is een netwerkorganisatie van zelfstandige professionals en business partners die samenwerken in wisselende teams, afhankelijk van de benodigde expertise. De Bongerd VOF is een virtuele organisatie. Dit vraagt om duidelijke afspraken en spelregels. Wie heeft de projectleiding, is contractverantwoordelijk en is het aanspreekpunt? Wij beseffen terdege dat een effectieve communicatie de basis is van een goed werkende netwerkorganisatie. Wij stellen onze kennis en ervaring ter beschikking van onze klanten en partners.

In de netwerkorganisatie werken we samen, maar zijn we zelfstandig. Iedereen doet wat hij graag doet en waar hij goed in is. Wanneer we iets niet kunnen of er minder bedreven in zijn, schakelen we graag onze ‘netwerk collega’ in. Die is, net als wij zelf, een zelfstandige ondernemer, die in De Bongerd VOF participeert. Binnen ons netwerk waken wij voor een hoge standaard. De klant staat voor ieder van ons centraal.

Wij vertrouwen in de toekomst en in elkaar. Wij kennen elkaar meestal al vele jaren en waarderen onze wederzijdse kennis en ervaring. Zo weten wij elkaar te vinden, met elkaar samen te werken en de meest optimale teams te vormen. Zo halen wij het beste uit ons zelf en optimaliseren wij de manier waarop we samenwerken. Van het eenvoudigste HR-probleem tot de meest ambitieuze implementatie. Samen kunnen wij het aan.

Partners