Privacy

Privacy statement
De Bongerd VOF respecteert en beschermt uw privacy conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB 1-9-2001). Meer informatie over de WBP kunt u vinden op de site van het College Bescherming Persoonsgegevens. U kunt deze website anoniem raadplegen.

Indien u per e-mail, via het web of anderszins gegevens aan De Bongerd VOF verstrekt worden deze gegevens strikt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u deze gegevens afgeeft.

De Bongerd VOF registreert gegevens over het gebruik van de website alleen ter verbetering van de dienstverlening en de prestaties van de site. Dit betreft algemene niet tot personen herleidbare gegevens zoals tijdstip van bezoek, gebruikte browsers e.d.

De Bongerd VOF maakt gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent.
Als u hierover meer informatie wenst of wanneer u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link.

Het mag duidelijk zijn dat bedrijven zorgvuldig om moeten gaan met gegevens van hun personeel en klanten, waarbij de regel geldt dat bepaalde gegevens uitsluitend gebruikt en geraadpleegd mogen worden voor de doeleinden, waarvoor deze zijn afgestaan en/of opgeslagen.
Toch is enige toelichting op zijn plaats als het gaat om de vraag om welke gegevens het dan gaat, wie er verantwoordelijk is en wat er aan beveiliging moet worden gedaan.
Voor meer informatie over de effecten van het registreren van Persoonsgegevens voor datasystemen.