Pensioen

Pensioen? Zijn wij daar verantwoordelijk voor?

Medewerkers hebben de besteding van hun pensioen(premie), als belangrijk onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket, toevertrouwd aan u als werkgever. Meestal huurt u een adviseur in, die (mag je aannemen) de meest aantrekkelijke regeling adviseert. En dan wordt het stil . . . . . Na vele pensioenbrieven (al dan niet gelezen en al helemaal niet begrepen) blijkt dat het geld “verdampt” is. De beleggingen vielen tegen en de kosten waren toch hoger dan verwacht. Uiteindelijk blijkt dat van de totaal ingelegde premie, maar 80% (of veel minder) over is. Dus een negatief rendement. En iedereen wast zijn handen in onschuld.

Vanuit het principe van goed werkgeverschap en de verplichtingen vanuit de Pensioenwet heeft de werkgever de verantwoordelijkheid om periodiek de werknemers te informeren over de inhoud en werking van de pensioenregeling (Art.7.611 BW). De werkgever neemt (vaak ten onrechte) aan dat de verzekeraar dit wel goed zal doen en blijft verder vrij passief.
Het kennisniveau van werkgever (lees HR Manager) schiet in veel gevallen tekort om de taken van een zorgvuldige pensioencommunicatie te kunnen verrichten. Of meent, dat deze taak is overgeheveld naar de pensioenuitvoerder en daardoor verschoond blijft van enige verantwoordelijkheid. Laat staan dat medewerkers het begrijpen.
Al gauw krijgt n.b. één van de belangrijkste bezittingen nauwelijks meer aandacht.

Wat is ons advies:

  1. Wanneer u overweegt een pensioenregeling in te voeren of te wijzigen: hou het dan eenvoudig en laat u adviseren door een onafhankelijke expert.
  2. Laat uw pensioenregeling controleren. Weet u zeker dat het geen woekerpolis is? Een quick-scan geeft u meteen duidelijkheid en vertrouwen.
  3. Informeer uw werknemers regelmatig over hun pensioen. Laat bijvoorbeeld een groepspresentatie geven
  4. Ontbreekt het u aan voldoende kennis en wilt u meer uitleg en vooral controle?

Vul dan het contactformulier in.