Flexibel belonen, cafetaria- en budgetsystemen

De strategie om meer individueel en budget gestuurd te belonen is bij veel organisaties flink toegenomen, waarbij werknemers steeds meer invloed kunnen uitoefenen op het verdelen van hun jaarinkomen.

Organisaties die tot nu toe helemaal geen cafetariasysteem hebben toegepast, realiseren zich nu de fiscale voordelen van de vrije ruimte van de Werkkostenregeling. Zeker wanneer een onbelaste vergoeding verruild wordt voor bruto inkomen of verlofuren.
Flexibel
belonen is vooral een beloningsvorm, die afgestemd wordt op de individuele behoefte van de werknemers. Als er al sprake is van beloningsmanagementof strategisch belonen, dan zal in de toekomst de werknemer zich steeds meer bezighouden met inkomensmanagement, waarbij de werknemer (budgetneutraal) het eigen arbeidsvoorwaardenpakket kan samenstellen.

Het is belangrijk dat de werknemer goed op de hoogte is van de persoonlijke situatie: pas dan kan deze besluiten om zelf voorzieningen te treffen op het gebied van de sociale zekerheid en pensioenen en eventueel bij te sparen. En beslissingen kan nemen hoe het bruto inkomen over het jaar wordt verdeeld en uitbetaald. Iedere werknemer moet (al dan niet met ondersteuning van HR) in staat zijn om zelf de gevolgen van diverse alternatieven te berekenen en op basis daarvan beslissingen te nemen.

Workshop Flexibel belonen, Cafetaria- en budgetsysteem in relatie met de WKR

Wat wordt er behandeld?
In deze 1-daagse workshop komen het waarom, hoe en wat met betrekking tot de invoering van flexibel belonen aan de orde. Het totale proces. Zo bespreken wij de fiscale voordelen voor de werknemer en de vrijval van werkgeverslasten. Ook worden de mogelijke logistieke problemen en de administratieve organisatie belicht. Deze workshop geeft HR en Salarisadministratie inzicht in flexibel belonen als strategisch HR-instrument én de implementatie. En natuurlijk uw eigen situatie en vragen. En ook de fiscale- en arbeidsrechtelijke voordelen en valkuilen. De communicatie en promotie; het reglement en de instemming van de OR zijn aandachtspunten.

Voor zover noodzakelijk zullen we ook de WKR behandelen. De WKR is per 1-1-2015 eindelijk definitief geworden. Maar gaat wellicht weer gedeeltelijk op de schop wanneer het zogenaamde noodzakelijkheidscriteriumuitgebreid wordt ingevoerd.

Docent: Andries F. Bongers, auteur van de bestseller “Fiscaal Vriendelijk Belonen”

Doelgroep:

HR-professionals, Salarisadministrateurs, Controllers en OR-leden

Investering:

350,00 (exclusief BTW) en incl. accommodatie, lunch en collectieve consumpties

Duur: 1 dag, locatie “De Bongerd” Bodegraven

Belangstelling? Vul het contactformulier in