Arbeidsvoorwaarden, functiewaardering en belonen

Arbeidsvoorwaardenharmonisatie en Beloningsstructuur
Eén van de voorwaarden voor een nieuwe beloningsstructuur of -strategie is een grondig vooronderzoek en overeenstemmin de te verrichten werkzaamheden/diensten zodat we een globaal inzicht hebben en overeenstemming over de mogelijkheden.
We zullen in eerste instantie per project/dienstverlening/fase nog geen doorlooptijd noemen, omdat dat sterk afhankelijk is van situatie en beslissingstrajecten en bevoegdheden.

Projectorganisatie
Om de diverse trajecten goed vorm te kunnen geven zal er inhoudelijk veel input vanuit de organisatie nodig zijn. De Bongerd VOF stelt hiervoor een format (vragenlijst) ter beschikking welke door HR zal moeten worden ingevuld. Ook stellen wij voor een META-Plan sessie samen met de stafleden en de OR te organiseren om bovengenoemde traject samen met deze teamleden in te vullen en daarbij ook draagvlak onder de medewerkers te creëren.

Het projectteam bestaat uit professionals uit de afdelingen:

  • HR
  • Salarisadministratie
  • Financiën/controller
  • OR
  • AV Consultant met fiscale kennis

Verder dient de vraag gesteld te worden of de vakbond/CAO er mee te maken heeft en of ook een pensioenverzekeraar (onafhankelijke actuaris) er bij betrokken moet worden.

Is de beloning rechtvaardig?
Met andere woorden: kan uw manier van belonen alle kritiek doorstaan?
Belangrijk aspect van de beloning is de rechtvaardigheid t.o.v. de markt (wat betalen ze elders), interne verhouding, de bijdrage aan het succes van de onderneming, persoonlijke prestatie etc.Bij de introductie van een nieuwe of aangepaste beloningsstructuur zal de nadruk moeten liggen op evenwichtigheid en persoonlijke invloed op carrière en beloning.
In onderstaand overzicht hebben we de belangrijkste uitgangspunten weergegeven, die de basis zullen zijn voor een gestructureerd arbeidsvoorwaardenbeleid.

Redelijk Afspiegeling wat elders betaald wordt, benchmarken
Realistisch Passen binnen het budget
Rationeel Juiste argumenten, zwaarte, afbreukrisico
Relatief In evenwicht met andere functies
Rechtvaardig In verhouding met de individuele prestatie
Raadplegen Informeren, adviseren

 

Welke activiteiten dienen we dan per fase te verrichten?

Vraag onze White Paper aan ?